photo

Iš karto sužinok,
ar laimėjai 1 iš 3500 prizų!

Žaidimas pratęstas iki 2019 04 01

GLOBUS žaidimo taisyklės ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. 1.1. Žaidimo užsakovas: Globus Konzervipari Zrt., adresas Monostorpályi út 92, 4030 Debrecen, Vengrija).
1.2. 1.2. Žaidimo organizatorius yra UAB „Multilpex“, adresas Upės gatvė 5, LT-09308 Vilnius, el. paštas: zaidimas@mpagency.eu (toliau – Organizatorius).
2. ŽAIDIMO VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ
2.1. Žaidimas vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama „GLOBUS“ produktais (toliau – Žaidimo vieta).
2.2. Žaidimas vyksta nuo 2018 10 01 (pirmoji Žaidimo diena) iki 2019 01 15 (paskutinė Žaidimo diena). Žaidimas pratęstas nuo 2019 01 16 iki 2019 04 01 (paskutinė Žaidimo diena).
2.3. Žaidimo produktai pateikiami 1 Priede.
3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigiję bent 1 (vieną) iš mažmeninėje prekyboje parduodamų produktų „GLOBUS“, kurių etiketė yra pažymėta specialia Žaidimo informacija (produktų sąrašas 1 Priede) bei išsaugoję produkto etiketę su Žaidimo kodu.
4. PRIZŲ FONDAS
4.1. Pagrindinis nuo 2018 10 01 iki 2019 01 15 vykusio Žaidimo bei nuo 2019 01 16 iki 2019 04 01 pratęsto Žaidimo prizas – 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) vertės dovanų kuponas, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, laimėtojo pasirinktai kelionei, organizuojamai kelionių organizatoriaus „Kelionių akademija“– prizų fonde yra 2 vnt.
4.2. Momentinės loterijos prizai:
4.2.1. Prijuostė su GLOBUS logotipu – prizų fonde yra 59 vnt.
4.2.2. Medžiaginis pirkinių maišelis su GLOBUS logotipu – 880 vnt.
4.2.3. Žnyplės-šaukštai salotoms Fiskars Functional Form – 60 vnt.
4.2.4. Prieskoniai – 999 vnt
4.2.5. Receptų bukletas GLOBUS – 1500 vnt.
5. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
5.1. Norintis dalyvauti Žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent vieną „GLOBUS“ produktą, kurio etiketė yra pažymėta specialia Žaidimo informacija (produktų sąrašas 1 Priede) ir užsiregistruoti Žaidime 5.2 nurodytu būdu. Etiketė nuo skardinių nusilupa lengvai, tačiau nuo stiklainių ją sunku nuplėšti. Tad ant stiklainių esantį kodą patariame skaityti pro vidinę stiklainio pusę, suvartojus produktą.
5.2. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo, asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs savo pirkimą internetiniame puslapyje www.globuslietuva.lt ir įvesdamas tikslius ir išsamius savo, kaip Žaidimo dalyvio, duomenis: ant vidinės „GLOBUS“ produkto etiketės esantį kodą, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Asmuo, registruodamas Žaidime dalyvauti kitą asmenį (įvesdamas kito asmens duomenis), kartu pavirtina, kad yra gavęs asmens, kurį registruoja dalyvauti Žaidime, tesės aktų reikalavimus atitinkantį leidimą, sutikimą ar įgaliojimą šiuo būdu panaudoti registruojamo asmens duomenis ir kas yra pateikęs registruojamam asmeniui šių taisyklių 6.8 p. nurodytą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Tai patvirtinančius įrodymus, Organizatoriaus pareikalavus, kitą asmenį registruojantis dalyvauti žaidime asmuo pateiks Organizatoriui.
5.3. Žaidimo dalyvis, suvedęs 5.2 punkte nurodytus duomenis, iš karto sužino, ar laimėjo 4.2 punkte nurodytus momentinius prizus. Nelaimėjus 4.2 punkte nurodytų prizų, dalyviui suteikiama galimybė dalyvauti tolimesniame žaidime ir laimėti 4.1 punkte nurodytą pagrindinį prizą,
5.4. Tas pats ant vidinės „GLOBUS“ produkto etiketės esantis kodas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
5.5. Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo žaidime apribojimų, nurodytų 5.5 punkte, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą „GLOBUS“ produktų pirkimą, atitinkantį Žaidimo sąlygas.

 

 

5.6. „GLOBUS“ produkto etiketė su kodu, kuris registruojamas Žaidime, turi būti saugoma iki Žaidimo pabaigos, kadangi Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Žaidimo Organizatoriui atsiųsti šios etiketės nuotrauką el.paštu zaidimas@mpagency.eu.
5.7. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą ant vidinės „GLOBUS“ produkto etiketės esantį kodą, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
5.8. Asmuo, šių taisyklių nustatyta tvarka registruodamasis dalyvauti Žaidime (spausdamas „Registruotis“ Žaidimo internetiniame puslapyje), patvirtina, kad yra informuotas, jog toliau nurodyti jo asmens duomenys bus šiose taisyklėse nustatyta tvarka Žaidimo vykdymo ir susijusiais tikslais sutarties (Žaidimo dalyvio sudarytos dėl dalyvavimo Žaidime su Organizatoriumi šių taisyklių sąlygomis) vykdymo pagrindu tvarkomi Organizatoriaus, kaip asmens duomenų valdytojo: vardas; pavardė; el. p. adresas; telefono numeris; ant vidinės „GLOBUS“ produkto etiketės esantis kodas; duomuo, kad Žaidimo dalyvis įsipareigojo laikytis Žaidimo taisyklių (techniniai įrašai); Žaidimo dalyvio skundas ir jo nagrinėjimo duomenys; apie Žaidimo dalyvį, pripažintą laimėtoju papildomai tvarkomi šie asmens duomenys: duomuo, kad asmuo pripažintas laimėtoju, laimėtas prizas, ant vidinės „GLOBUS“ produkto etiketės esantis kodas; prizo atsiėmimo vieta (adresas); prizo atsiėmimo būdas; susirašinėjimo su prizo laimėtoju duomenys; su prizo perdavimu, mokesčių dėl prizo gavimo deklaravimu ir sumokėjimu susiję (prizo perdavimo akto, mokesčių deklaracijų) duomenys (Asmens duomenys).
Jūsų Asmens duomenis Organizatorius gali pateikti šiems gavėjams: duomenis apie jums perduotą prizą – Žaidimo užsakovui; su Asmens duomenimis susipažinti gali bei juos saugo duomenų tvarkytoju pasitelkta UAB Interneto vizija (adresas: Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius).
Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Žaidimo dalyvio, kuriuos jis privalo pateikti, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, o, jų nepateikdamas, negalės būti identifikuotas, dalyvauti Žaidime bei atsiimti laimėtų prizų. Dalį Žaidimo dalyvio Asmens duomenų sukuria pats Organizatorius. Laimėtoju pripažinto asmens vardas, pavardė, laimėtas prizas bus viešinami www.globuslietuva.lt tinklapyje Žaidimo laikotarpiu nuo prizo laimėjimo dienos ir ne ilgiau nei vieną mėnesį po Žaidimo pabaigos, todėl su jais galės susipažinti visi internetinio puslapio www.globuslietuva.lt lankytojai. Asmens duomenų gavėjais gali būti ir kiti tretieji asmenys paslaugų tiekėjai, kurių paslaugos reikalingos Žaidimo įgyvendinimui arba valstybinės institucijos, gaunančios Asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.
Asmens duomenys bus saugomi Žaidimo vykdymo laikotarpiu ir ne ilgesnį nei šešių mėnesių terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo.
Žaidimo dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo Asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis ar apriboti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
Žaidimo dalyvis, informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Organizatoriui apriboti jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo Asmens duomenis, tvarkomus Žaidimo vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio atitinkamo reikalavimo pateikimo Organizatoriaus jau atliktam Žaidimo dalyvio Asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, užtikrinant saugų tvarkymą ir ribojant neleistiną prieigą prie Asmens duomenų.
Žaidimo dalyvis dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su Asmens duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Organizatorių.
logo

Laimėtojai

Laimėtojų sąrašas atnaujinamas kiekvieną pirmadienį 12:00